Política de gestió

Construccions Desmo té com a objectiu que la Qualitat dels productes i serveis que ofereix sigui un fidel reflex de les expectatives de cada client i dels seus treballadors.

Per aquesta raó estableix, declara i assumeix els següents principis de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball, integrant-los en la presa de decisions de tots els nivells jeràrquics de l'empresa:

 

  • L'objectiu prioritari de l'empresa és assolir la màxima qualitat en totes i cadascuna de les obres que es realitzen, mitjançant processos estratègics i de suport que garanteixen la millora contínua, satisfent així les necessitats del client.
  • Es fomenta el treball basat en els principis de la Qualitat mitjançant un adequat pla de formació, educació i motivació i mitjançant un acurat Programa de Punts d'Inspecció.
  • La nostra gran voluntat per seguir creixent, basant-nos en la Qualitat de les nostres actuacions i de l'experiènvia avalada de tot el nostre personal, ens ha permès ampliar l'àmbit de treball donant-nos a conèixer a la resta del territori de Catalunya.
  • Com a garantia del nostre compromís, tenim implantat un sistema de Qualitat basat en la Normativa Europea UNE-EN-ISO 9001:2008, certificat des de l'any 2007.
  • Tenim un sòlid i respectuós compromís amb el Medi Ambient, treballant de valent per a assegurar la preservació del medi on actuem.
  • L'estudi personalitzat de cada obra, la segregació de residus segons tipologia, la formació permanent tant del personal propi com el subcontractat, la utilització de les pautes de bones pràctiques ambientals, entre d'altres actuacions, ens permeten treballar segons uns criteris ambientalment sostenibles.
  • Com a garantia del nostre compromís, tenim implantat un sistema Mediambiental basat en la Normativa Europea UNE-EN ISO 14001:2004, certificat des de l'any 2013.
  • Prevenir els danys i el deteriorament de la salut, planificant, organitzant e implantant un seguiment adequat per a la Prevenció, a fi que disminueixin les situacions de risc en les obres i serveis.
  • Complir amb els requisits legals aplicables, la normativa interna i altres requisits d'aplicació, executant les obres i serveis amb un alt nivell de seguretat.
  • Sensibilitzar en materia de Seguretat i Salut a tota l'organització de l'empresa per l'eficient integració de la Prevenció.
  • Implicar a totes les parts interessades (clients, proveïdors, subcontractistes i personal propi) en la gestió preventiva amb la finalitat de millorar progressivament el nostre desenvolupament de la Seguretat i Salut en el Treball.
  • Com a garantia dels nostre compromís, tenim implantat un sistema de Seguretat i Salut basat en la Normativa Europea UNE-EN ISO 18001:2007, certificat des de l'any 2009.
 • certificacio ambiental ISO 14001 2004 certificacio OHSAS 18001 2007 politica sistema integrat
  Certificació Ambiental ISO 14001:2004 Certificació OHSAS 18001:2007 Política Sistema Integrat